Thông báo: Asian Furniture tạm mghỉ 3 ngày tổ chức Team Building

Thông báo: Asian Furniture tạm mghỉ 3 ngày tổ chức Team Building

Thông báo 3 ngày sắp tới 9 – 10 – 11/8, Asian Furniture sẽ tạm nghỉ để tổ chức teambuilding công ty. Tuy nhiên bộ phận thi công và Hotline Online vẫn sẽ hoạt động 24/7 nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng một cách kịp thời và tốt nhất.

Asian Furniture sẽ hoạt động trở lại vào ngày 12/8. Mọi thông tin xin Quý khách liên hệ qua:

  • Hotline: 0935 81 88 66 – 028 22 44 92 92
  • Email: asianfurniture.com.vn@gmail.com

Xin cảm ơn Quý khách,

Asian Furniture

Share this post